top of page

Namens bestuur, Prinselijk Gezelschap, Jeugdraad, Dansgardes, commissies welkom op de site van Carnavalsvereniging De Pintenwippers van Brouwersgat. Onder de rook van de Dommelsche Bierbrouwerij organiseert onze vereniging al jaren gezellige activiteiten om van Carnaval in Brouwersgat een mooi feestje te bouwen met z'n allen!

ACTUEEL
bierschuim-750x290_edited.jpg
CV de Pintewippers - RVM-RVM_8268-2 small-.jpg

 

Met grote trots presenteren wij jullie:

Prins Luminus en
Adjudant Tenebris!

 

"Ge stoat nie buitenspel,
als ge fist mee ut heul stel".

 
 
OOGST
CONCUBINAAT
27 januari 2024
DOOP / CARNAVAL

Wanneer het oude is vergaan en we snakken naar het nieuwe wordt het tijd om te gaan oogsten! Wat oogsten we dan? Een krachtige Mout, schone Hop en een nieuwe dorstlustige hoogheid/prins.

 

Meer info en foto's

Wanneer Hop en Mout zijn verleid tot een innige vrijage, ontstaat er na een vrolijke vrijerij een concubinaat van Hop en Mout. Ter aankondi-ging van hun zondagskind zal de nieuwe Brouwersgatse Glozzie worden gepresen-teerd en licht in de duisternis ontstoken.

Meer info en foto's

De innige vrijerij in de koperen ketels van de Dommelsche brouwerij heeft geleid tot de geboorte van een Zondagskind, dat met trots gepresenteerd zal worden tijdens een geweldig “kraamfeest”, waarbij div. artiesten aanwezig zullen zijn.

Meer info en foto's +

entreekaarten bestellen

Nadat Hop en Mout met trots hun zondagskind hebben gepresenteerd is het tijd om dit Zondagskind te dopen in d’n heilige mis en daarna onder te dopen in de carnaval, waarbij de residenties van onze heersers worden ingewijd.

Klik hier voor meer info

Brouwersgats Defilé
BROUWERSGATSE GLOZZIE
SPONSORS
ARCHIEF / MUSEUM

Tijdens de 3de dag van Carnaval (maandag) zal er een Brouwersgats Prinselijk Defilé plaats vinden ter ere van het zondagskind en de heersers van Brouwersgat. Een fraai defilé  zal zich voltrekken voor onze het podium van onze heersers van Brouwersgat in de straten rondom en op het Martinusplein.

Klik hier voor meer info

Het magazine van Brouwersgat dat al vele jaren in de prijzen is gevallen bij de beste carnavalskrant van Brabant onder de naam FOEPERPOT.

 

Klik hier voor een overzicht

vanaf de eerste Foeperpot uit 1960. Sinds een paar jaar is De Foeperpot omgedoopt naar Brouwersgatse Glozzie!

We zijn een mooie vereniging, maar zonder sponsoren kunnen we niets. Is er geen Brouwersgatse Glozzie, geen Oogst, Concubinaat en Zondagskind. 

Wij danken dan ook onze sponsors ontzettend om dit alles mede dankzij hen mogelijk te maken!

Klik hier voor onze sponsors

Niet alles blijft direct zichtbaar op de website onder de diverse pagina's. Hiervoor hebben we een archief ingericht, waar je nog eens in kunt grasduinen in het verleden. 

Wist je dat we ook een echt "pintenwippers" museum hebben? 

Klik hier voor het archief

CV de Pintewippers - RVM-RVM_8525-2-Verbeterd-NR-bewerkt small-.jpg

HET VERHAAL VAN BROUWERSGAT....

Wat maakt carnaval in Brouwersgat zo uniek? Dat ligt toch in het feit dat er in ons mooi Brouwersgat een brouwerij staat, waar het carnaval nauw mee verbonden is. Juist door deze verbondenheid staat de brouwerij centraal in het verhaal wat voorafgaand en tijdens carnaval in Brouwersgat uitgedragen wordt. Ons verhaal van carnaval start met het brouwproces en de belangrijkste ingrediënten die het o zo kostelijke en heerlijke zondagskind maken wat tijdens carnaval zo veel genuttigd mag worden.

Het verhaal begint heel klein en wel bij de jongste van Brouwersgat. Zij kiezen ieder jaar een nieuwe heerser die met waardigheid en trots zal regeren over de kleinste van Brouwersgat. Dit zal gebeuren in de residentie van de kleine heerser middels een zinderende strijd in woord en spel.

Om tot een goed, volwaardig en bekoorlijk zondagskind te komen moet er gezocht worden naar een waardige, stoutmoedige en krachtige mout alsmede naar een vrolijke, fruitige en uiterste schone hop. Dit zal gebeuren tijdens d’n Oogst!

Op den schone avond van d’n Oogst zullen de Hop en Mout van het actuele Dommelsche brouwjaar bekend worden gemaakt en worden gescreend op bruikbaarheid door d’n opperpintenwipper van d’n Dommelsche brouwerij. De Hop en Mout moeten waardig zijn om met elkaar te kunnen brouwen om in onderbrouw te mogen gaan bij de ambtenaar van de civiele staat van Brouwersgat. Zij zullen zich later dezen avond voorstellen aan de nieuwe zijne dorstlustige hoogheid van Brouwersgat die ook dezen schone avond geoogst zal worden.

Deze nieuwe dorstluchtige hoogheid ook wel prins genoemd, zal op mysterieuze wijze aan de onderdanen genaamd pintenwippers worden onthuld en met alle bijbehorende brouwversierselen worden aangekleed en omhangen, zodat hij aan zijn onderdanige pintenwippers zijn grootsheid kan tonen en een waardige dorstlustige hoogheid/prins voor het actuele jaar zal zijn.

Zijn eerste taak zal zijn om aan d’n opperpintenwipper te vragen de vrijage tussen de onthulde Hop en Mout goed te keuren opdat zij definitief in onderbrouw kunnen gaan. Wanneer de vrijage tussen Hop en Mout mag starten kunnen zij over een aantal weken tijdens het concubinaat het brouwhuis bestijgen om aldaar in de koperen brouwketels te worden gedompeld ten einde een wild proces te starten. De ambtenaar van de civiele staat van Brouwsgat zal het onderbrouwproces afnemen onder toeziend oog van de nieuwe heerser van Brouwersgat de zijne dorstlustige hoogheid/prins en zijn onderdanige pintenwippers.

Na een paar weken van stevige vrijage zonder hierbij de kuisheidsregels en absolute onthouding te overtreden zijn zij er brouwerig aan toe om in brouwproces te gaan tijdens het concubinaat. Tijdens de Brouwceremonie in het bij zijn van enkele hoogwaardigheidsbekleders en uiterst zorgvuldige geselecteerde intimi in het brouwhuis bij de koperen ketels zullen Hop en Mout gaan brouwen. Zij zullen na het brouwwoord in de ketels afdalen waarna de deuren gesloten zullen worden en het proces van brouwen een concubinaat kan starten. De genodigden zullen gaan naar den troonzaal van den Dommelse brouwerij waar aansluitend gedineerd zal worden. Alvorens een grote feestavond gehouden kan worden in een der plaatselijk kroegen die Brouwersgat rijk is, zal aan het volk de onderdanige pintenwippers aangekondigd worden dat een zondagskind aanstaande is middels de Brouwersgatse Staatscourant. Zijne dorstlustige hoogheid/prins zal zijn proclamatie doen gelden en aan de notabelen van Brouwersgat waaronder den Opperpintenwipper zijne staatcourant doen uitreiken. Vele genodigde die zijne dorstlustige hoogheid/prins met belastingen ondersteunen zullen hier getuigen van zijn. Na deze presentatie van den Staatscourant, uitgegeven onder de naam; “Brouwersgatse Glozzie”,  zullen allen voordat ze naar den plaatselijke kroeg gaan, het licht in den duisternis ontsteken opdat de weg die zij moeten gaan verlicht zal zijn. Eenmaal aangekomen in den kroeg zullen diverse uit de nek kletsers en andere troubadours met mogelijk spel en zang allen doen vermaken om er een groots en waardig Brouwtrouwfeest van te maken. Daar zal nog lang tot in de kleine uurtjes gefeest worden, maar waarschijnlijk niet door Hop en Mout, deze hebben belangrijkere zaken te doen.

Na een innige vrijerij in de koperen ketels van het Dommelsche brouwhuis ontstaat er concubinaat van Hop en Mout. Het reeds in den Staatscourant aangekondigde proces van brouwweken is ten einde. De geboorte van het nieuwe zondagskind is aldaar. De brouwmeesters staan erop om het zondagskind te mogen presenteren aan de onderdanige pintenwippers en vragen toestemming voor het organiseren van het Zondagskind aan zijne dorstlustige hoogheid/prins, Heerser van Brouwersgat. Na zijn goedkeuring zal het pas geboren “Zondagskind” onder groot machtsvertoon geshowd worden aan het volk de pintenwippers van Brouwersgat. Gelegen in een houten ton zie aldaar het goudgele kind met schone heldere wit kraagje. Alle onderdanen uit Brouwersgat, maar ook ver daarbuiten zijn uitgenodigd om aan te sluiten bij het Zondagskind en ter ere aan den heilige brouw zal een feest gehouden worden voor iedereen. Met veel gezang en ander vertier is er voor iedereen veel plezier.

De avond gaat voorbij om er de volgende ochtend bij het krieken van de dag weer bij te zijn. Het beste beentje zal worden voor gezet en kunsten van dans en vrij vermaak ten toon gespreid. Voor jong Brouwersgat een geweldig festival waar je zeker bij moet zijn.

Ondertussen hebben zijne dorstlustige hoogheid/prins nieuwe heerser van Brouwersgat en zijn kleine grote heerser over de allerkleinste van Brouwersgat het behaagd om hun onderdanen de pintenwippers van Brouwersgat en vele van ver daarbuiten een receptie ter hunner eer en gloor aan te bieden. Zij kunnen dan gehuldigd en gelauwerd worden om er zeker van te zijn met het grootse feest dat carnaval heet met waardigheid samen te kunnen regeren over het schônne Brouwersgat.

Op den dag dat het feest beginnen mag, zal allereerst worden stilgestaan bij het heilig huis om er kracht en vrolijkheid te vinden en delen van herinneringen aan hen die er niet bij kunnen zijn. Aansluitend zullen we naar de grootse kroegen van Brouwersgat gaan, die zijn omgedoopt tot residenties van de groot en klein heerser van Brouwersgat. Daar zal worden gedronken op het feest dat nu voor de deur staat en gegeten van een feestmaal. Het is d’n dag die gevierd zal worden als d’n Doop. Het is dan ook deze dag dat het zondagskind zal worden gedoopt opdat het ronder en gezonder van smaak en kleur zal zijn. Dit gebeurt onder toeziend oog van Hop en Mout en de groot en klein heerser van Brouwersgat. Muziekbendes zullen het ondersteunen met muziek. Ook zal Dommelen niet meer Dommelen zijn, maar Brouwersgat en ter eer en glorie van dit schônne dorp zal de pintenwipper en het pintenwipperinke op het martinusplein worden opgericht om tot slot over te gaan op de sleuteloverdracht opdat de heersers van Brouwersgat ook echt kunnen regeren. Het zullen 4 dagen van feest zijn met als een van de hoogtepunten d’n brouwprocessie op de maandag wanneer in grootse optocht onderdanen uit brouwersgat voor zullen gaan in de brouwprocessie ter ere van het zondangskind en de groot en klein heerser van brouwersgat. Aan al het feestgedruis komt op d’n vierde dag een einde wanneer we eerst de kleine heerser zullen ontdoen van al zijn versierselen en laten gaan als gewoon onderdaan van het mooie Dommelen om dat vervolgens ook te doen met de grote heerser. Brouwersgat wordt weer Dommelen en met het halfvastenbal zullen de herinneringen worden besproken aan deze mooie ceremonie van dit verhaal.

 

Het verhaal van Brouwersgat berust hiermee op 4 belangrijke pijlers! Hiermee zijn een aantal bestaande activiteiten samen-gevoegd tot nieuwe, zonder oude elementen en gebruiken geweld aan te doen, maar wel in een ander nieuw jasje te steken.

Het lied van “het zondagskind” is de inspiratie geweest voor de naamgeving van de 4 nieuwe pijlers waarmee wij carnaval vieren in Brouwersgat: 

Oogst, Concubinaat, Zondagskind en Doop!

bottom of page