top of page
Vertrouwenspersoon
Gedragscode
Verklaring omtrent gedrag

Bij CV de Pintenwippers vinden we het belangrijk dat iedereen op een veilige manier het carnaval kan en mag vieren. Daarom hebben we hiervoor regels met elkaar opgesteld die in onderstaande rubrieken zijn gepubliceerd.

 

De rol van de vertrouwenspersoon bij CVdP

 

Waarom hebben we een vertrouwenspersoon?

 • CVdP wil een goed, veilig en stimulerend carnavalsklimaat bieden

 • Gedrag dat hierbij niet hoort is bijvoorbeeld agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie,

 • Grensoverschrijdend gedrag willen we graag voorkomen

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwens contact persoon?

Wanneer een ander lid of vrijwilliger van CVdP je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een van een ander lid van CVdP of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van CVdP. Hij/zij fungeert in eerste instantie als klankbord en kunnen je helpen met het vinden van een oplossing.

 

De vragen die je hebt kunnen gaan over: 

 • pesten en gepest worden;

 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een lid en/of vrijwilliger van CVdP welke je ervaart als onprettig;

 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

 • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging;

 • je vraagt je af of jouw gedrag als vrijwilliger verstandig is;

 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

 • het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is.

 

Voor wie is de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers van CVdP voor problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

 

Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht

1.      De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.

2.      De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing,  bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.

3.     De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Indien nodig kan een melding anoniem worden gedaan.

4.     De vertrouwenspersoon stelt (de President van) het bestuur van de vereniging in kennis van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag.

5.    De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op het gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.

6.     De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van (de President van) het bestuur van de vereniging.

7.     De vertrouwenspersoon garandeert vertrouwelijkheid, maar heeft geen geheimhoudingsplicht. 

 

Hoe bereik ik de vertrouwenspersoon?

Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via e-mail: marieke.cvdp@gmail.com of telefonisch: 06 30 67 79 10

Ons vertrouwens contactpersoon is Marieke Dahmen.

Voor de (actieve) leden is een gedragcode opgesteld, om alles goed te laten verlopen. Hier zal eenieder zich zo goed mogelijk naar gedragen.
Belangrijk is dat gedragscodes er juist voor bedoeld zijn, om indien nodig, het gesprek met elkaar aan te gaan. Zeker niet om elkaar te bekritiseren en terecht te wijzen bij het overtreden van een van de gedragsregels.
Het Presidium zal indien nodig het gesprek aangaan met personen die veelvuldig de gedragscode overtreden.

Een veilig carnavalsklimaat bij CVdP

Bij CVdP vinden we een veilig carnavalsklimaat voor iedereen en vooral voor kinderen belangrijk, we hebben verschillende activiteiten ondernomen, zoals het aanstellen van vertrouwenspersonen en het invoeren van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers.

 

Van alle vrijwilligers (boven de 18) die met kinderen (beneden de 18 jaar) werken, zoals jeugdtrainers en andere vrijwilligers, verwachten wij een VOG. Na een persoonlijk intake gesprek waarin de gedragscode van CVdP besproken wordt ondertekend elke vrijwilliger een verklaring dat zij kennis hebben genomen van de omgangsregels voor ouders, leden, jeugdleden en vrijwilligers.

VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag. Deze wordt afgegeven door de overheid. Het is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of je in aanraking bent geweest met justitie, of je ooit veroordeeld bent geweest en waarvoor. In dit geval gaat het om de functie van vrijwilliger waarmee je in aanraking komt met kinderen.

Klik hier voor meer info

CVdP wil een sociaal veilige vereniging zijn waar iedereen met plezier carnaval kan vieren en waar ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen achterlaten. Goede begeleiding is een van de voorwaarden voor een veilig carnavalsklimaat.

De invoering door het bestuur van een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’) voor vrijwilligers is een belangrijk onderdeel. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van vrijwilligers. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij een (andere) vereniging kunnen gaan uitoefenen.
We beseffen ons terdege dat een VOG geen waterdichte maatregel is. De VOG is slechts een van de middelen en zeker geen doel op zich. Het past wel in het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen en helpt ons in onze doelstelling een (sociaal) veilige vereniging te zijn voor al onze leden.

 

Actief als vrijwilliger?
Ben jij actief als vrijwilliger en ben je ouder dan 18 jaar? Dan is het met ingang van seizoen 2024-2025 verplicht om een VOG te overleggen.

Wat is een VOG?
Er worden verschillende vormen van VOG uitgegeven. Bij CVdP spreken we specifiek over een VOG die hoort bij het uitoefenen van een functie bij een carnavalsvereniging, in het bijzonder het trainen, coachen en/of begeleiden van jeugdleden. Formeel heet dit dat er geen bezwaar is om ‘belast te zijn met de zorg voor minderjarigen’. Een VOG is drie jaar geldig.

Aanvraag VOG
De aanvraag voor een VOG wordt gestart door CVdP en verloopt elektronisch. De actieve vrijwilligers, die een VOG moet kunnen overleggen, ontvangen, na een persoonlijk intakegesprek, een mail met een link naar de VOG aanvraag. Let op: deze link is 30 dagen geldig. Door de link aan te klikken kun je de VOG-aanvraag voltooien. De VOG ontvang je per post. We willen je vragen om een pdf of jpg van de VOG te sturen naar: secretaris@cvdepintenwippers.nl. Mocht je vragen hebben dan kun je deze ook richten aan dit e-mailadres.

 

Gedragsregels en omgangsregels

Bij CVdP is de relatie tussen vrijwilligers, leden en jeugdleden erg belangrijk. Daarom heeft CVdP gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op vrijwilligers. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen vrijwilliger, leden en jeugdleden. Bekijk de laatste versie. Klik hier.

vertrouwenspersoon CVdP.jpg
bottom of page